HÄLSA OCH SJUKVÅRD

Efter RS-vågen: “Sämre mottagande på barnakuterna“

1:59 min
  • Läget på barnakuterna runt om i landet är ansträngt i och med att säsongen för förkylningsviruset RS är hårdare och tidigare än vanligt.
  • Framförallt är det barn under ett år som riskerar att bli allvarligt sjuka av RS, men i och med att många barn inte utsatts för virus som vanligt på grund av pandemirestriktionerna, så ser man också en ökning av allvarlig sjukdom hos barn under fem år.
  • "Det blir naturligtvis längre köer på barnakuten och ett något sämre mottagande", säger Jonas Ludvigsson är barnläkare vid Örebro universitetssjukhus.