Hisingsbron

Efter skarpa kritiken: Cykelbanorna på Hisingsbron har rivits upp

0:43 min
  • Kritiken var massiv när det uppdagades att Hisingsbrons cykelbanor belagts med gatsten.
  • Tanken var att cykelbanorna skulle byggas om efter brons öppning men nu har cykelbanorna rivits upp
  • Byggledaren Johan Gerefalk berättar i inslaget när cyklisterna kan köra över den nyasfalterade bron.