TINANDE RELATIONER

Efter tre år – nu öppnar Rwanda gränsen till grannlandet

0:28 min
  • Rwanda ska öppna gränsen till Uganda den 31 januari efter att den har hållits stängd i tre år.

  • Öppnandet ses som ett tecken på att den frusna relationen mellan grannländerna är på väg att tina upp.

  • Gränsen mellan länderna stängdes i februari 2019 efter att relationerna försämrats kraftigt. Det efter anklagelser från båda sidor om bland annat spioneri och politisk inblandning.