Barnrättsfrågor

Efter treåriga Esmeraldas död – nya lagar på gång

2:06 min
  • Lagen skärps kring vad som ska krävas för att en pågående LVU-vård ska kunna upphöra. Enligt förslaget ska en socialnämnd inte få besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett ”varaktigt och genomgripande” sätt.

  • Socialnämnden föreslås också kunna besluta att en vårdnadshavare eller förälder ska lämna drogtest vid umgänge och inför prövningen av om vården ska upphöra.

  • Bakgrunden till lagförslagen är treåriga Esmeralda som hittades död hos sina föräldrar i januari 2020.