FASTIGHETSMARKNAD

Efterfrågan på småhus ökar i Jönköpings län

0:36 min
  • Det rådde hög aktivitet på småhusmarknaden under 2021, detta enligt en sammanställning från nationella fastighetsregistret som Lantmäteriet ansvarar för.

  • Drygt 76 000 småhus såldes i hela riket. Under 2021 såldes 2 752 småhus i Jönköpings län, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med år 2020. I begreppet småhus räknas fritidshus in.

  • Det är i storstadsområdena som ökningen var tydligast, men ökningen märks i samtliga län.