MEDIENYHETER

Ekot friar sig själva efter internutredning om islamist-gate

Ekot friar sig själva i den internutredning som gjorts efter Doku:s avslöjande om att en reporter på radion inlett en relation med en utpekad islamist vars fall hon själv granskat. Klas Wolf-Watz, chef på Ekot, skriver att någon ny information inte framkommit i utredningen och att beslutet att låta reporterns rapportering om fallet ligga kvar var och är korrekt.

Han står också fast vid att det var rätt av Sveriges Radio att inte berätta om den uppkomna situationen för sin publik redan förra hösten. Ett beslut han motiverar med att sekretess måste gälla för samtal mellan anställd och arbetsgivare och att reportern skulle kunna ha utsatts för en publicitetsskada och eventuella hot.

Ekot har inte offentliggjort någon utredningen, utan endast publicerat slutsatserna i ett blogginlägg. Någon exakt redovisning om vilka åtgärder som gjorts för att gå till botten med historien, framkommer inte.