Utsläpp

El från naturgas – enskilt största utsläppsboven inom EU:s elproduktion

0:39 min

El från naturgas släpper nu ut mer koldioxid än el från brunkol – totalt sett. Men sett till utsläpp per kilowattimma är el från naturgas mindre klimatskadlig.

Enligt en ny analys från den internationella tankesmedjan Ember gick elproduktion från naturgas förra året om brunkol som den enskilt största källan till klimatutsläpp inom EU:s elsektor.

Men sett till utsläppen per kilowattimma är naturgasen mindre klimatskadlig än brunkolen.

De totala utsläppen från elproduktion med naturgas inom EU var förra året 236 miljoner ton koldioxidekvivalenter enligt Ember, jämförelsevis över fyra gånger så mycket som de totala utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser.

Referens:

https://ember-climate.org/commentary/2021/04/16/gas-power-euets/