BRANDFÖRSVARET

Elbilar ställer nya krav på brandmän – släpper ut giftig gas

1:55 min
  • Släckningsarbetet av elbilar ställer nya krav på brandmän.

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ser att räddningstjänsten måste tänka annorlunda vid bränder i just elbilar.

  • "De gaser som bildas är inte så hälsosamma eller direkt livsfarliga att andas in", säger Jonas Glaser, brandinspektör på utbildningsenheten vid Uppsala brandförsvar.