SKOLHÄLSOVÅRD

Elevers journaler förvarades helt öppet – skolsyster kritiseras

0:38 min
  • Dålig ordning på elevernas journaler hos skolhälsovården vid Hallsta skola i Norrtälje kommun kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg.
  • Enligt Norrtelje Tidning handlar det bland annat om att vaccinationer och hälsosamtal inte noterats och att en del journaler förvarats helt öppet.
  • Hög arbetsbelastning anges som en av orsakerna. Elevhälsovården har nu åtgärdat bristerna.