COVID-19

En av fem i hemtjänsten inte vaccinerad – nu görs riktade insatser

1:58 min
  • Trots att vaccinationsgraden hos hemtjänstpersonal ökat är fortfarande en av fem som arbetar inom hemtjänsten ovaccinerad. Det visar siffror från Folkhälsomyndigheten.
  • Kommunerna försöker få fler inom vård- och omsorg att vaccinera sig genom riktade insatser.
  • Enligt SKR behövs kommunikationsinsatser om covid 19-vaccin och att personal får vaccinera sig på arbetet, på arbetstid.

Trots att vaccinationsgraden hos hemtjänstpersonal ökat de senaste fyra veckorna är fortfarande en av fem som arbetar inom hemtjänsten ovaccinerad. Det visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

- Vi fortsätter ju trycka på vikten av att både öka täckningsgraden i stort och också göra särskilt riktade insatser till vård- och omsorgspersonal där vikten är stor att man är vaccinerad. Och vi tror att den här typen av insatser att vaccinera på arbetstid, på arbetsplatsen och samtidigt gå ut med information som tryggar den enskilde är ett bra sätt att få upp täckningsgraden i de här grupperna, säger Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Enligt siffror från Folkhälsomyndigheten så har andelen hos dem som fått första dosen och arbetar inom hemtjänsten ökat med fyra procentenheter de senaste fyra veckorna. Men en av fem i hemtjänsten är alltså ovaccinerad.

Socialminister Lena Hallengren sa i veckan att arbetsgivarna har ett ansvar för att höja vaccinationsgraden hos de som arbetar nära äldre och sköra. Både Liberalerna och Moderaterna vill att arbetsgivaren ska kunna kräva att personal som nyanställs, inom viss vård och omsorg, är vaccinerad.

Emma Spak på, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR säger att det finns en del utmaningar med att få fler att vaccinera sig.

- Det finns ju en koppling mellan vaccinationsgrad och till exempel utbildningsnivå, inkomst, vart man har sin härkomst ifrån, och det går ju igen också i personalgrupperna.

Botkyrka är den kommun i Sverige som har lägst vaccinationstäckning i befolkningen. Christine Vojnovic, kommunens vaccinationssamordnare,  tror att kommunikation och lättillgänglighet kan få upp vaccinationstäckningen där.

- I samband med att de äldre nu kommer få dos tre så finns det även möjlighet att personalen ska kunna få dos ett och dos två. Just nu så håller vi på att ta fram ett dialogpaket som cheferna ska kunna använda. Man tar upp till diskussion om varför vaccinationen är viktigt, där medarbetarna och chefen kan diskutera de här frågorna. Det handlar också våra brukare i kommunen, och hur de ser på det här med ovaccinerad personal.