NY RAPPORT

En av fyra sjätteklassare får underkänt i något ämne: “En katastrof“

1:52 min
  • Ny rapport från Skolverket visar att fler än var fjärde sjätteklassare fick underkänt i något ämne i våras.
  • Flest underkända fanns i ämnet svenska som andraspråk, där var tredje underkändes.
  • Kristina Axén Olin (M) i riksdagens utbildningsutskott anser att siffrorna är en katastrof.