Betraktelser från kassan

8:16 min
  • "Jag drömmer om en värld där kassörskor inte ses som förlorare" så skriver journalisten och författaren Patrik Lundberg i dagens DN.
  • Han refererar till Lina Arvidssons nya diktsvit, "Vänligen bygg inga berg – betraktelser från kassan".
  • Hör ett samtal med författaren Lina Arvidsson om status, förslitningsskador och den psykologiska aspekten av att vara kassabiträde.