Nationella minoriteter

En mängd utredningar – inga faktiska förbättringar i minoritetsspråksundervisningen

1:38 min
  • I snart 20 år har Sverige fått kritik för sin nationella minoritetspolitik och framför allt modersmålsundervisningen har hamnat under lupp.
  • Trots att regeringen uttryckte höga ambitioner i början av mandatperioden har faktiska reformer inom undervisningen i minoritetsspråk inte rymts med på regeringens agenda.
  • "Man kan säkert skylla på att pandemin tagit all uppmärksamhet, men det fanns inga signaler på initiativ innan pandemin slog till heller", säger Lennart Rohdin, expert inom minoritetspolitik.

Berörda ministrar har valt att inte kommentera kritiken.