Indrivningshot

“En murken regims utpressningsförsök”

1:59 min
  • Nu reagerar politiker i Sverige på den syriska regimens hot om att beslagta egendom från personer som flytt landet och från deras släktingar som är kvar. Det här ska gälla de som inte gjort militärtjänst och inte betalar en straffavgift på 8 000 dollar.
  • Moderaternas utrikespolitiska talesperson Hans Wallmark kallar det för utpressning och har väckt en fråga till utrikesministern om vad hon ämnar göra för att motverka detta. 
  • Kenneth G Forslund, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordförande i utrikesutskottet, råder de som utsätts för utpressning att polisanmäla.