självmord

En patient tog livet av sig – regionen anmäler sig själva

0:45 min
  • En man i 60-årsåldern från länet, tog sitt eget liv en kort tid efter att han hade haft kontakt med vården i Region Kronoberg.
  • Nu anmäler regionen sig själva enligt lex Maria.
  • Regionen har utrett händelsen och utredningen visar på att fler åtgärder mot mannens beroendeproblematik borde ha vidtagits och den aktuella kliniken har nu sett över sina rutiner för att det här inte ska inträffa igen.