Migrationspolitiken

Enighet råder mellan S och MP om ny migrationspolitik

1:29 min
  • Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu enats om det förslag till en ny migrationspolitik som man lägger på riksdagens bord.
  • Migrationskommitténs förslag om att övergå från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd, som grundprincip, finns kvar liksom att krav på språkkunskaper, egen försörjning, samhällskunskap och skötsamhet.
  • Vad gäller de tillägg som de båda regeringspartierna gjort, bland annat om särskilt ömmande omständigheter och humanitära skäl, är utgången inte lika given.