RUTINER I VÅRDEN

Enkla insatser räddar liv

2:03 min

Många dödsfall kan undvikas med enkla åtgärder som ibland glöms bort. I en studie har experter i 59 länder enats om vad som är viktigast när man träffar en akut sjuk patient.

– När någon är kritiskt sjuk blir det plötsligt mycket färre saker som är viktiga. Och de här enkla sakerna som man kan göra för många olika diagnoser, det är de vi har tittat på, säger Carl-Otto Schell som är specialistläkare i kardiologi och internmedicin och den som har lett studien.

– Det kan röra sig om att hitta att patienten är kritiskt sjuk, och att göra saker som att ge syrgas till rätt patient i rätt tid, att ge vätska, att lägga patienten i rätt position och att luftvägen hålls öppen.

Kontroll av blodtryck, puls och andningsfrekvens kräver inte mycket utrustning men ger en snabb bild av hur patienten mår. Det här är de tre kontroller som ligger allra högst på listan när 272 läkare och sjuksköterskor världen över har enats om vad som är viktigast för att fånga upp personer som är akut sjuka.

I studien har man också slagit fast vid vilka tillfällen de här kontrollerna och undersökningarna ska göras, till exempel så fort en patient söker akut vård. Och vilken utrustning akutmottagningarna absolut måste ha. Något som forskarna hoppas att sjukhus och hälsoministerier världen över ska använda sig av redan nu under pandemin. Studien är inte vetenskapligt granskad ännu.

– Det är inte några nya saker som presenteras utan värdet ligger i att det är en lista, säger Ulf Ekelund som är akutläkare och professor i akutsjukvård vid Lunds universitet.

– Jag vill tro att åtminstone i Sverige gör vi väldigt mycket redan,  kanske till och med allt, som redovisas i listan här. Däremot tror jag att listan kan ha väldigt stor betydelse för länder som har lite mindre resurser, där det kan vara frågan om att man måste prioritera helt enkelt, vad ska vi satsa på. Då tror jag listan kan vara värdefull för att öka trycket på beslutsfattare på olika nivåer.

Studien har gjorts av forskare på bland annat Karolinska institutet, Röda Korsets högskola och Centrum för klinisk forskning Sörmland.

Referens:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.18.21253191v2

Cecilia Ohlén
cecilia.ohlen@sverigesradio.se