SÄKERHETSLÄGET

Analysen om Nato är klar – det här händer nu

  • Turkiets president Erdogan tycker att det vore ett misstag att låta Sverige och Finland bli medlemmar i Nato, rapporterar AFP.

  • Uttalandet kommer efter att de svenska partiernas gemensamma säkerhetsanalys om vilka konsekvenser ett eventuellt Natomedlemskap kan få har presenterats. Ett svenskt Natomedlemskap skulle höja tröskeln för militära konflikter, är en av slutsatserna i analysen.

  • Men vad händer nu? Kommer Sverige ansöka? Och hur går processen i så fall till? Ekot sänder direkt med bland andra Turkietkännare Paul Levin, Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden och Maria Persson Löfgren, Sveriges Radios korrespondent i Moskva.