Forskningsfusk

Etikern om forskningsfusket: Det är alarmerande

2:04 min
  • 51 procent av Nederländernas forskare har gjort någon typ av avsteg från god forskningssed genom att till exempel ge dålig handledning eller bara citera forskning som stöder den egna tesen, enligt en undersökning.
  • Hela 8 procent ägnar sig åt mer allvarligt fusk, som att hitta på eller förvanska sina resultat.
  • "Det är ju snart en tiondel av forskningen som bygger på felaktiga resultat, som vi inte kan lita på", säger forskningsetikern Stefan Eriksson.