Coronarestriktioner

EU avråder från resor till högriskländer – däribland Sverige

1:50 min
  • EU-kommissionen avrådde idag från icke nödvändiga resor till och från EU-länder med extra hög smittspridning, däribland Sverige. 
  • Kommissionen föreslog idag att länder med 500 eller fler nya coronafall per 100 000 invånare ska klassas som högriskländer på de riskkartor som den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC publicerar varje vecka. 
  • I dagsläget är tio EU-länder klassade som högriskländer, bland dem Sverige, Spanien, Portugal Irland , Nederländerna och de tre baltiska staterna.