Återkallade

EU-larm om växtgift i flera livsmedelsprodukter

1:13 min
  • De senaste dagarna har flera livsmedelsprodukter återkallats på Livsmedelsverkets begäran. Det gäller bland annat Sia Glass, ost från Skånemejerier, men också ketchup och marmelad.
  • Anledningen är ett EU-larm om att tillsatsen fruktkärnmjöl (e410) har förorenats av bekämpningsmedlet etylenoxid, troligtvis i produktionen utanför EU.
  • Enligt Jan Sjögren, avdelningschef på Livsmedelsverket, är det så pass låga nivåer att det inte går att tala om någon direkt hälsofara.