EU:s storsatsning: 40 miljoner euro till läkemedel mot covid-19

1:54 min
  • EU lanserar nu en storsatsning på att ta fram läkemedel mot covid-19, framför allt för behandling av långtidssjuka.
  • Idag finns bara ett godkänt läkemedel mot covid-19. Målet är att få ytterligare fem läkemedel godkända före årsskiftet.
  • ”Det räcker inte med vaccin. Vi måste nu få fram effektiva läkemedel för att behandla covid-19 för att hjälpa långtidssjuka att tillfriskna snabbare, korta ned sjukhusvistelserna och rädda liv”, säger EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakidis.