Klimatomställning

EU-strid om nya kriterier för miljövänliga och klimatsmarta investeringar

1:38 min
  • EU-kommissionen ska göra nya normer för miljövänliga och klimatsmarta investeringar.
  • Utkastet till normerna i den så kallade taxonomin har väckt mycket kritik, och ska omarbetas.
  • Svenska EU-politiker kritiserar bland annat att varken kärnkraft eller vattenkraft anses hållbart, enligt taxonomi-förslaget.