Migration

EU vill se fler utvisningar av asylsökande som fått avslag

1:55 min
  • EU-kommissionen vill se fler utvisningar av personer som fått avslag på sin asylansökan men länderna möter stora hinder för att verkställa detta
  • Ungern och Polen vill varken underlätta för andra medlemsländer genom att dela på ansvaret för asylsökande eller ta ett större ansvar för utvisningar från Europa, men förhandlingarna i Bryssel går trögt.
  • Vår migrationskorrespondent har mött asylsökande som sökt sig till Italien där de tror att chanserna att undkomma utvisning och att få dokument är större än i Sverige.