FRA

Europadomstolen fäller Sverige för brister i FRA-lagen

1:49 min
  • Europadomstolen fäller Sverige för brister i FRA-lagen, bristerna handlar om att det inte finns tillräckligt med skydd för organisationers korrespondens, det finns inte tillräckligt höga krav på hur länder som får information från Sveriges signalspaning ska behandla uppgifterna och att det saknas en effektiv efterhandsgranskning om hur enskilda fått sina uppgifter avlyssnade.
  • Fredrik Bergman på Centrum för rättvisa som drivit processen, tror att Sverige behöver se över lagstiftningen, han säger "domen är vägledande och kritiken är skarp”.
  • Enligt försvarsminister Peter Hultquist, betyder ändå domstolens utslag ett godkännande i stort av den svenska signalspaningslagstiftningen, men att man nu kommer att analysera domen och överväga konsekvenserna av den.