MINORITETSSPRÅK

Europarådet: Sverige uppfyller fortfarande inte kraven

1:14 min
  • En eller två timmar på finska i skolan är inte tillräckligt. "Det ska utgöra större delen av undervisningen, och det ska ske på skoltid, inte utanför schemat" säger Aleksandra Oszmiańska-Pagett, ordförande i Europarådets expertkommitté för minoritetsspråk.

  • Den här veckan besöker kommittén Luleå och Stockholm för att träffa olika minoritetsgrupper och myndigheter.

  • Utöver undervisningen har Europarådet kritiserat Sverige för att diskrimineringslagen inte räknar språk som en diskrimineringsgrund.