För få barn

Europas befolkning krymper alltjämt

1:45 min
  • Europas befolkningar har börjat krympa för att det föds för få barn för att hålla jämnt takt med antalet personer som avlider.
  • De äldre över 65 och som passerat arbetsför ålder utgör nu cirka 20 procent av Europas befolkning, men kommer att öka de närmaste årtiondena.
  • Frankrike har länge stått ut som ett land där det föds fler barn än i de flesta EU-länder, men även där börjar kurvan peka nedåt.