KRIMINALITET

Europol: Avfallshantering kan bli nyckelsektor för brottsligheten

1:57 min
  • Avfallsbrottsligheten utreds nu på uppdrag av regeringen och det är troligt att utredningen kommer att föreslå skärpta straff.

  • Ökade krav på återvinning tillsammans med bidrag och skattelättnader lockar både seriösa och oseriösa företag till avfallsbranschen.

  • EU:s union för brottsbekämpning, Europol, bedömer att avfallshantering kan bli en nyckelsektor för brottsligheten.