Utrikesreportage

Digitalt fokus i antiterrorkampen

4:58 min
  • EU har fått en ny samordnare i kampen mot terror.

  • Det är finländska Ilkka Salmi, tidigare chef för bland annat finska Säpo som tar över jobbet och han vill fokusera på digital säkerhet.

  • Sveriges Radio utsände i Östersjöregionen, Marina Nilsson Malmström, har intervjuat honom.

Han är finländaren som ägnat tre årtionden åt antiterror- och säkerhetsfrågor. Å nu står det klart att det är den tidigare underrättelsechefen Ilkka Salmi som tar över i kampen mot terrorism.

Han pekar ut tre områden som prioriterade under hans ledning.

– Vi måste följa frågan om terroristinnehåll på nätet mycket noga. Vi måste verkligen se till att på något sätt lyckas undvika spridning av terroristinnehåll och motverka att radikalisering kan ske genom digitala medel.

Efter terrorattackerna i Madrid 2004 skapades den här tjänsten, inom EU för att samordna insatserna i kampen mot terrorism, hålla ögonen på vilka verktyg EU kan använda och ge politiska rekommendationer.

– Låt oss vara realistiska. Det är medlemsländerna själva som har beslutsrätten, även om han hoppas kunna bidra till politiska rekommendationer som ska accepteras av EU:s medlemsstater.

Terrorist-propaganda och spridning av extremism har ökat i takt med att kommunikation via nätet blivit allt enklare enligt Europeiska rådet.

I våras beslutade rådet om en rad nya åtgärder, som ska göra det möjligt för myndigheter i medlemsländerna att beordra tjänsteleverantörerna att ta bort terrorisminnehåll. Något som internetplattformar i sin tur sedan måste avlägsna eller blockera inom en timme. Det gäller från nästa år.

Just nu är Ilkka Salmi på semester hemma i Finland. Jag når honom via telefon, där han sitter och fikar, där han i sin sommarstuga funderar över vad han vill uppnå med jobbet.

Inom EU har Ilkka Salmi ansvarat för allt från katastrofberedskap och civilskydd till underrättelseanalys. Å dessutom finns ett förflutet vid både inrikesministeriet och Skyddspolisen, den finska motsvarigheten till Säpo.

Nästa punkt som Ilkka Salmi vill arbeta med på sin nya post är omvärldsbevakning, även utanför EU:s gränser. Han nämner Afghanistan som exempel, där regeringen nu riskerar att förlora makten till talibanerna. Han oroas också av vad som kan hända nu när terror-nätverket IS visserligen inte längre finns i ett tydligt geografiskt område, men där själva ideologin ändå lever vidare.

– Jag hoppas att ett eventuellt maktövertagande i Afghanistan från talibanernas sida ska blir fredligt. När det gäller IS kalifat har det visserligen besegrats, åtminstone geografiskt, men jag är rädd att ideologin fortfarande kvarstår och vi måste leta mycket noga efter alla slags radikala åsikter.

Ilkka Salmi ser också att EU bör stödja medlemsländerna i arbetet mot segregation, som i sin tur kan utlösa politisk radikalisering i grupper som upplever sig marginaliserade.

– Vi måste vara mycket försiktiga och övervaka situationen i medlemsstaterna och försöka undvika segregering som riskerar att alstra djupt radikala åsikter.

Under coronapandemin kommer det rapporter, från till exempel Italien, om att kampen mot den organiserade brottsligheten stannat av under pandemin. Frågan är om det i sig också kan leda till terrorhandlingar…

– Du har helt rätt i att den organiserade brottsligheten gynnats av de svåra förhållanden som pandemin fört med sig, men det är svårt att slå fast direkta kopplingar. Så i den meningen tror jag personligen inte att pandemiläget har spelat terroristerna i händerna, säger han.

Så nu gäller det alltså enligt Ilkka Salmi, EU:s nya anti-terror-samordnare att övervaka, följa och bevaka. Men på slutet lyfter han även vikten av att vågskålarna väger jämt, när det kommer till säkerhet å enda sidan och grundläggande rättigheterna för EU-medborgarna å andra sidan.

- Jag hoppas vi kan komma med en rad nya förslag kring de här områdena, och det är samtidigt viktigt att fokusera på balansen. Att å ena sidan ta hänsyn till säkerheten å ena sidan och de grundläggande rättigheterna för EU-medborgarna, å andra sidan.