EU OCH JORDBRUKET

EU:s omställning till miljöstöd oroar lantbrukare

1:49 min
  • EU:s ersättningar till lantbruket ska kopplas till miljö och klimatåtgärder från år 2023.

  • Av de stöd som hittills betalats efter gårdarnas storlek, ska en fjärdedel kunna sökas av lantbrukare som uppfyller olika produktionskrav.

  • Lantbrukaren Fredrik Andersson: ”Självklart vi ska jobba på ett sätt som är bra för miljön. Men det gäller att omställningen inte går för snabbt fram.”