SJUKRESOR

Eva Hellstrand (c): De allra flesta sjukresor fungerar bra

1:58 min
  • Flera cancerpatienter från länet tycker att sjukresorna till Umeå fungerar dåligt och sjuksköterskor på Cancercentrum i Umeå ser skillnader i hur Region Jämtland Härjedalens patienter behandlas jämfört med patienter i andra regioner.
  • "Ambuss är en fantastiskt bra service men visst kan det vara så att man ibland upplever att det inte fungerar", säger Eva Hellstrand, Centerpartist och ordförande i regionstyrelsen.