FELAKTIGA UTBETALNINGAR

Expertmyndighet varnade för att elstödet skulle kunna gå till företag

2:10 min
  • Regeringen varnades redan i december av sin egen expertmyndighet för att elstödet till hushåll också skulle kunna hamna hos företagare, när elabonnemanget står på en privatperson med enskild firma.

  • ”Det är olyckligt att det råder en osäkerhet kring det här. Jag har inte insikt kring processen på regeringskansliet men jag kan konstatera att vi lyft fram den här frågan”, säger Stefan Pärlhem, kanslichef på Bokföringsnämnden.

  • Det här innebär att företagare behandlas olika och att det är oklart hur de ska redovisa stödet skattemässigt.

Hade man kunnat undvika den här situationen?

– Jag har inte insikt kring processen på regeringskansliet men jag kan konstatera att vi lyft fram den här frågan som visat sig ha skapat en osäkerhet, säger Stefan Pärlhem, kanslichef på Bokföringsnämnden.

När det stora elstödet till konsumenter på över 17 miljarder kronor delades ut så fick en hel del företag också pengar, däribland en del lantbrukare. Det handlar om enskilda firmor där elavtalet delats mellan hushåll och näringsverksamhet.

Det här varnade bokföringsnämnden, som är statens expertorgan på redovisning och bokföring, redan i början av december och sedan ytterligare en gång i remissvar till regeringen.

Försäkringskassan har lovat att de här företagarna ska få behålla sina pengar. Men de ska inte kunna ansöka om stöd när de öronmärkta el-pengarna till företagen ska delas ut senare i vår.

Det här innebär att företagare behandlas olika, eftersom de två stöden har lite olika regler och de andra företagarna kommer granskas före utbetalning.

Ett annat problem är hur de här stöden ska redovisas. Stödet till konsumenter var skattebefriat. Men de företag som redan fått stöd bör ta upp och redovisa det som en intäkt i firman, enligt Bokföringsnämndens Stefan Pärlhem.

– Det är ju en utgångspunkt att har man fått avdrag i en verksamhet tar man upp de inkomster man får, min preliminära bedömning är att man tar upp det skattemässigt som en intäkt.

Alla detaljer kring det öronmärkta elstödet till företag är inte klara än.

– Nu planerar vi att ta upp frågan med Skatteverket och möjligen regeringskansliet så man får en klarhet.

Ekot har sökt näringsminister Ebba Busch (KD) för en kommentar, men inte lyckats. Det kommande elstödet till företagen kräver också ett godkännande från EU-kommissionen och en ansökan dit har fortfarande inte lämnats in.