STALKNING

Få anmälningar och fällande domar trots lag om stalkning

2:00 min
  • Det är få anmälningar och fällande domar tio år efter att Sverige fick lagen om olaga förföljelse, menar kritiker.
  • 602 anmälningar om olaga förföljelse gjordes förra året, men experter talar om ett stort mörkertal som ej fångas in. Runt 100 fälls för brottet varje år.
  • "Det är väldigt, väldigt liten andel som blir dömd för stalkning av de som faktiskt utövar stalkning mot andra", säger Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro Universitet.

Tio år efter att Sverige fick lagen om olaga förföljelse, det som kallas stalkning, är det fortfarande få anmälningar och fällande domar. Kritiker talar om ett stort mörkertal som lagen inte förmår fånga in.

P1-programmet Kaliber har träffat "Alva", som egentligen heter något annat. Hon har varit förföljd av en man i över tio år, men han har inte kunnat dömas för olaga förföljelse.

– Jag sa det till han att jag vill inte ha någon kontakt med dig. Men han respekterade inte det utan han fortsatte och fortsatte och fortsatte, säger "Alva".

”Alva” har varit förföljd av samma man sedan hon var 14 år. Mannen har haft kontaktförbud men det hjälper inte. Han överträder det gång på gång. Alva har polisanmält många gånger men mannen döms ändå inte för stalkningsbrottet olaga förföljelse. Susanne Strand är docent i kriminologi vid Örebro Universitet.

– Det är väldigt, väldigt liten andel som blir dömd för stalkning av de som faktiskt utövar stalkning mot andra, säger Susanne Strand är docent i kriminologi vid Örebro Universitet.

Förra året gjordes 602 anmälningar om olaga förföljelse, enligt Brottsförebyggande rådets, BRÅ:s, statistik. De senaste åren har runt 100 personer dömts för brottet varje år.

På frågan från Kaliber hur justitieminister Morgan Johansson tycker att lagen fungerar svarar han att: ”Män som terroriserar och utövar våld mot kvinnor ska få sin frihet kraftigt kringskuren”.

– Det är inte bara polis och åklagare som behöver lära sig mer om det här brottet eller det här beteendet utan det är till och med våra lagstiftare som i högre utsträckning behöver förstå att det här är ett jättestort problem i vårat samhälle, säger Susanne Strand forskare i kriminologi vid Örebro universitet.

Olaga förföljelse är ett samlingsbrott för upprepade trakasserier. Åklagare som P1 programmet Kaliber talat med menar att en förklaring till att det inte är fler anmälningar och domar kan vara att den som stalkar döms för andra brott med lägre straffvärde. Det kan också vara så att gärningarna som ingår i att upprepat förfölja en annan person, till exempel att ringa eller söka upp någon, tas upp ett och ett i taget och man inte ser sammanhanget.