STALKNING

Få anmälningar och fällande domar trots lag om stalkning

2:00 min
  • Det är få anmälningar och fällande domar tio år efter att Sverige fick lagen om olaga förföljelse, menar kritiker.
  • 602 anmälningar om olaga förföljelse gjordes förra året, men experter talar om ett stort mörkertal som ej fångas in. Runt 100 fälls för brottet varje år.
  • "Det är väldigt, väldigt liten andel som blir dömd för stalkning av de som faktiskt utövar stalkning mot andra", säger Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro Universitet.