FALUN

Få elever söker till privata Erlaskolan – mellanstadiet läggs ner

1:44 min
  • Privata Erlaskolan i Falun är en 4-9-skola och har få sökande till mellanstadiet, därför läggs den ner när läsåret 2022-23 är slut.

  • Nuvarande plats är inte attraktiva för de yngre barnen och därför söker skolkoncernen nya lokaler för att starta en F-6-skola, säger rektor Lena Koskinen.

  • Niondeklassaren Meja Bergs har trivts på skolan ända sedan hon började där i årskurs 4.