KULTURARV

Få nya kulturreservat i Sverige

2:01 min
  • I tjugo år har kulturreservat varit ett sätt att bevara historiskt viktiga miljöer i Sverige, men de senaste åren har det knappt tillkommit några nya kulturreservat alls.
  • 2004 konstaterade Riksantikvarieämbetet att det behövdes tio nya kulturreservat varje år i Sverige, men de senaste sju åren har det totalt blivit två nya.
  • ”Ska vi utöka ansvaret måste vi också utöka medlen för det”, säger Christian Runeby på Riksantikvarieämbetet.