COVID-19-VACCIN

Få skånska ungdomar har vaccinerat sig inför gymnasiestarten

1:59 min
  • Det ser olika ut i regionerna när det gäller hur stor andel av 16- och 17-åringarna som fått vaccin inför skolstart.
  • I Region Uppsala har drygt 70 procent vaccinerats till och med i fredags. I Skåne är det 26 procent.
  • "Det är viktigt för att så snart som möjligt ha ett fullgott skydd mot covid-19. Det gäller att göra det nu så att man är väl rustad till vintersäsongen", säger han biträdande smittskyddsläkare Mattias Waldeck, som hoppas att fler snabbt ska ta chansen.