FISKE

Få skjutna sälar i Skåne trots att de sprider parasiter

2:00 min
  • 15 gråsälar har skjutits i Skåne under den tillfälliga licensjakten som avslutades i helgen. Det fanns tillstånd att skjuta 2 000 längs med landets kuster.

  • Sälarna sprider en parasit som är väldigt farlig för fiskar.

  • "Det är en väldigt svår jakt, mycket där sälarna håller till på land är reservat", säger Torbjörn Pålsson, yrkesfiskare i Lomma.