Sveriges Ingenjörer

Facket sågar gräddfil för arbetskraftsinvandring

2:01 min
  • Det kommer ny kritik mot systemet med arbetskraftsinvandring från facket Sveriges Ingenjörer som menar att det certifieringssystem som Migrationsverket använder för arbetsgivare öppnar för fusk och borde skrotas.
  • "Det finns stora brister när det gäller tillsyn, kontroll och trygghet", säger förbundsordförande Ulrika Lindstrand.
  • Migrationsverket framhåller att de kontrollerar att villkoren har uppfyllts när arbetstillståndet ska förlängas.

– Problemet är att de inte sköter kontrollen över huvud taget utan förlitar sig på att de som ingår i certifieringssystemet gör en så kallad egenkontroll, säger Ulrika Lindstrand.

Arbetsgivare kan ta in arbetskraft från länder utanför EU om lön och andra villkor följer kollektivavtal eller annan praxis i yrket. Processen med arbetstillståndet kan snabbas på om arbetsgivaren är certifierad, då kan den ta tio dagar i stället för flera månader. Tanken är att arbetsgivare med återkommande behov ska få en snabb handläggning.

2019 kom nära 7 000 migranter i ingenjörs- och datayrken, de flesta från Indien. Nästan alla kom inom certifieringssystemet, enligt en rapport från Sveriges Ingenjörer. Många har kvar till exempel sjukförsäkringar i hemlandet, enligt ansökan, men enligt de företag som facket varit i kontakt med sker ingen kontroll.

Migrationsverket framhåller att de kontrollerar att villkoren har uppfyllts när arbetstillståndet ska förlängas.

– Jag tycker att det här systemet säkerställer att företag med ekonomiska medel och återkommande behov kan få sin kompetens till Sverige på ett så snabbt, enkelt och smidigt sätt som möjligt. Jag ser det som en styrka för att kunna bibehålla attraktionskraften till Sverige, säger Fredrik Bengtsson, regionchef med ansvar för certifieringen av arbetsgivare.

Ett certifierat företag kan också vara ombud åt andra.

– Det har ju blivit en frisläppt marknad egentligen som är sanktionerad av en svensk myndighet, Migrationsverket, så det har ju uppstått en form av affärsverksamhet kring det här med arbetstillstånd, säger Ulrika Lindstrand.

Enligt Migrationsverket är det en korrekt gjord ansökan, och därmed snabbare handläggning, som vissa företag väljer att betala för.

– Om företagen vill använda sig av den här tjänsten så ser jag inte några problem med det och det gör inte lagstiftningen heller, säger Fredrik Bengtsson.

Sveriges Ingenjörers krav är att certifieringssystemet avskaffas.

– Vi vill också att alla arbetskraftsmigranter som arbetar på svensk arbetsmarknad ska omfattas av kollektivavtal, då har vi i alla fall en bas och en säkerställd nivå för att migranternas löner och försäkringar är i paritet med vad som förväntas, säger Ulrika Lindstrand.