En spänningsserie baserad på verkliga händelser

Fallet Alma Diaz – Lärarhandledning

I November 2018 anmäls fjortonåriga Alma Diaz försvunnen. Räddningstjänsten och frivilliga hittar inga spår av henne. En vanlig hästtjej med kompisar – hur kunde hon bara försvinna?

Journalisten Jenny Jungmark (spelas av Malin Persson, Dröm vidare, Vår tid är nu, Playa del Sol) börjar nysta i materialet. Det blir kamp mot klockan och snart upptäcker Jenny oväntade spår i chattrådar, på hemliga instagramkonton, och meddelanden från en mystisk ”Sad Sam”

När dörren till Almas hemliga liv öppnas möter vi en skrämmande värld av droger, destruktiva relationer och mörka hemligheter i världar som styr långt borta från vuxnas insyn, och ändå, mitt ibland oss.

“Fallet Alma Diaz” bygger på en sann historia och är delvis inspelad i Luleåtrakten. Dramaserien tar upp ämnen som ungdomars ohälsa, vuxnas okunskap och hur sociala plattformar påverkar både ungdomars och vuxnas handlingar. Men framförallt visar ”Fallet Alma Diaz” hur handlingar som inte var menade som elaka, kan accelerera utom kontroll och få stora skrämmande följder som påverkar ett helt samhälle. Handlingar som innan internet och sociala medier troligtvis hade stannat inom en mindre kretsen och vars följder kanske inte hade skapat så oåterkalleliga konsekvenser.

I vår föränderliga och digitala värld har skolan ett mycket viktigt uppdrag i att förbereda eleverna inför de risker som förknippas med internet och digital kommunikation. Skolans styrdokument visar också på vikten med att lära eleverna hur man agerar ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter på dessa plattformar.

Syfte med lärarhandledning

Använda ”Fallet Alma Diaz” som utgångspunkt i arbetet med risker kring internet och digital kommunikation och lära elever hur man agerar ansvarsfull på dessa plattformar utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Dessutom kan dramaserien också användas som ett exempel på medias roll som informationsspridare och granskare.

Två spår - Diskussionsfrågor och Kriminalgåta

”Fallet Alma Diaz” öppnar upp för flera användningsområden som är kopplade till de centrala innehållen i både SO och svenska för åk7-9. För att tydliggöra denna dynamik är lärarmaterialet uppdelat i två spår, diskussionsfrågor och kriminalgåta.

Det första spåret lyfter frågeställningar och skapar förståelse kring risker förknippade med internet och digital kommunikation. Det här spåret öppnar också upp till frågeställningar kring ungdomars ohälsa och hur vi alla samspelar kring detta.


Läs mer om spår 1, Diskussionsfrågor (Länk öppnas i nytt fönster)

Det andra spåret ska liknas med en kriminalgåta och bygger på liknande strategier som polisen i filmvärlden använder sig av för att lösa ett fall. Tanken är att eleverna ska känna igen tillvägagångssättet och tillsammans bygga ett nät av ledtrådar och analyser, som de sedan kan använda för förståelse för händelseförlopp och konklusioner.

Läs mer om spår 2 - Kriminalgåta (Länk öppnas i nytt fönster)

De båda spåren plockar upp olika delar från det centrala innehållet i Lgr11 och kan användas var för sig eller tillsammans. Från SR P3 Serie är det viktigt att poängtera att lärarmaterialet är uppbyggt så att det både går att använda i sin helhet eller utifrån de delar som passar elevgruppen bäst. Vi uppmuntrar också lärare att låta er överraskas av dramaturgin tillsammans med eleverna. Det kan skapa ytterligare en dimension i diskussionerna, då vi vuxna troligtvis har svårare att se mönstret i Almas liv. Lärarmaterialet är skapat så att läraren inte behöver lyssna på serien som förberedelse, utan endast behöver läsa igenom material och förbereda elevernas arbetssätt.

Diskussionsfrågorna till spår 1 finns som Stories på Instagram och som en PDF som nås från länkarna längre ner på sidan.

Till kriminalgåtan (spår 2) finns en lathund med kriminaluppdragets ledtrådar som en PDF som nås från länkarna längre ner på sidan.

Arbetssätt

Det finns flera arbetssätt som passar ”Fallet Alma Diaz”. Tanken är att lyfta frågeställningar och ledtrådar efter att ni lyssnat på ett avsnitt. Det finns dock alltid en fördel i att repetera tidigare reflektioner och analyser inför varje avsnitt. Gör därför en kort paus efter introt och agera utifrån lässtrategin att förutspå, ”Vad tror vi kommer att hända i det här avsnittet?”

För att skapa möjlighet till egen reflektion innan diskussioner i större sammanhang föreslås arbetsmodellen EPA, (Enskilt-reflektera först själv, Par- visa och berätta för en parkamrat, Alla- diskutera i större grupp.) Förslagsvis kan eleverna spara sina egna reflektioner i en loggbok, som sedan kan använda för individuellt arbete, tex för att skapa en reflekterande text kring ”Fallet Alma Diaz”.

Avslut och slutprodukt

Oavsett val av arbetssätt, kommer ni efter sista avsnittet lämnas med några lösa trådar och frågor som inte är lätta att förstå. Det gör att det sista analys- och diskussionstillfället kan bli längre. En variant kan vara att dela upp eleverna i olika grupper, som diskutera olika frågeställningar och sedan redovisar sina tankar för varandra. En annan är att låta eleverna skriva egna reflekterande texter. Därefter finns flera sätt att avsluta ”Fallet Alma Diaz” på. Nedan följer några olika förslag.

- Diskutera de sista frågeställningarna genom arbetssättet EPA.

- Dela i eleverna i grupper och låt de diskutera de sista diskussionsfrågorna i grupp. Efter gruppdiskussionen redovisar gruppen inför klassen vad de kommit fram till.

- Dela in eleverna i grupper som ska gestalta/dramatisera polisens pressträff, då de ska berätta att de avskriver fallet. Varje grupp får ett par eller några av diskussionsfrågorna att utgå ifrån. Dessa frågor ska polisen svara på och förklara för den nyfikna och frågande pressen. Det gör inget om grupperna får ett par av samma fråga. Det är möjligt att grupperna kommer till olika analyser och slutsatser åt polisen.

- Låt eleverna skriva en reflekterande text om ”Fallet Alma Diaz”. Låt eleverna välja en av de sista frågeställningarna som utgångspunkt för sin text.

- Låt eleverna skriva en beskrivande text om Alma eller någon annan person i podden. Eleverna kan då använda ledtrådar från kriminalgåtan och reflektioner från tidigare avsnitt.

- Bjuda in elevhälsan, kurator och externa aktörer som hjälp för en vidare diskussion kring de frågeställningar som lyfts under P3 Seriens gång.