KOMMUNEN VÄGRAR HA MÖTE

Fallet med de förgiftade tomterna på Mariebo allt närmre rättegång

1:48 min
  • Fallet med Mariebo och de förgiftade tomterna kan vara ett steg närmre rättegång, för Jönköpings kommun har meddelat att de inte kommer köpa ut fastighetsägarna och att fallet är preskriberat.

  • Fastighetsägarna och deras juridiska ombud har försökt få till en dialog med Jönköpings kommun, bland annat genom ett möte, men kommunen har vägrat enligt advokaten Madeleine Lilliehöök.

  • Jönköpings kommun svarar fastighetsägarna att det inte är aktuellt med något möte utan att de inväntar resultaten av markundersökningarna.