FALU KOMMUN

Vindkraftsprojekt vid Lumsheden stoppas – politikerna säger nej

1:28 min
  • Falualliansen säger nej till vindkraftsprojektet på Galmsjömyran, kommunen väljer att nyttja vetorätten som ger en kommun möjlighet att stoppa en vindkraftsetablering.

  • Den främsta anledningen till att politikerna säger nej är att den föreslagna etableringen skulle ha stor påverkan på samhället.