Farligt släckskum ska avvecklas - men dyr saneringen för Försvaret

7:51 min
  • Nyligen gav Blekinge tingsrätt 165 Ronnebybor rätt mot det kommunala vattenverket, som levererat dricksvatten förorenat med PFAS.
  • Kommunen överväger nu om domen ska överklagas. En senare fråga blir också om kommunen i sin tur ska rikta ersättningskrav mot förorenaren, Försvarsmakten.
  • Samtidigt har Försvarsmakten krav på sig att åtgärda gamla miljöskulder. Flygflottiljen i Kallinge är bara en av flera platser, där PFAS finns kvar i mark och i vatten.