NY RAPPORT

Färre covid-döda i regioner som testat mycket

2:04 min
  • Regioner som provtagit mycket mot covid-19 under pandemin har haft färre dödsfall och färre på sjukhus än regioner som testat lite, visar en rapport till Coronakommissionen.

  • Samma regioner har under hela pandemin testat mest och minst.

  • "Vi ser väldigt stora skillnader i hur mycket man har testat i de olika regionerna", säger Jonas Björk, professor i epidemiologi vid Lunds universitet.

– Det är i genomsnitt mellan två och tre gånger fler testade i de regioner som har testat mycket jämfört med dem som har testat lite, säger Jonas Björk, en av rapportförfattarna.

De regioner som testat mycket har, när hänsyn tagits även till smittspridningen, invånarnas ålder och befolkningstäthet, alltså haft färre dödsfall och sjukhusinläggningar än regioner som testat mindre, enligt rapporten. Det är också samma regioner som under hela pandemin provtagit mest och minst.

Region Blekinge och framför allt Östergötland har i jämförelse testat få. I Region Östergötland togs ett tidigt beslut om att bara använda egna laboratorier. Det är något som regionstyrelseordförande Kaisa Karro (S) i dag ångrar, men hon tror inte att den låga provtagningen lett till fler dödsfall.

– När man tittar på den statistik som vi har i Östergötland, så ser inte vi att vi sticker ut med antalet dödsfall eller mortalitet. Testningen var vår svaghet, men det är väldigt långa växlar att dra den slutsatsen utifrån provtagningen, säger Kaisa Karro.

Coronakommissionen konstaterade nyligen att det tog alltför lång tid att bygga ut provtagningskapaciteten. Underlagsrapporten, som bland annat ligger till grund för bedömningen, har också jämfört de mätningar som gjorts av antikroppar mot coronaviruset bland blodgivare i vissa regioner med hur många fall som upptäckts genom provtagning.

Enligt epidemiolog Jonas Björk har de regioner som testat minst hittat mellan 20 och 25 procent av alla fall och de som testat mest knappt hälften. I grannlandet Danmark visade motsvarande jämförelse att närmare 65 procent av de smittade hittats.

– Så det ligger väsentligt högre i Danmark jämfört med de regioner som klarat sig bäst i Sverige, säger Jonas Björk.

Andelen positiva prov ska också enligt internationella rekommendationer ligga på högst fem procent för att pandemin ska anses vara under kontroll, men ingen region låg enligt rapporten under det under perioden från förra hösten fram till en bra bit in på våren. Vissa regioner hade 30 procent positiva prov runt årsskiftet.

– Det tyder på att vi under lång tid inte hade pandemin under kontroll, säger Jonas Björk.