Coronapandemin

Färre döda i covid – Sveriges dödstal bland de lägsta i Europa

1:57 min
  • Sverige är just nu bland de länder i Europa som har lägst andel dödsfall till följd av covid-19, enligt de senaste siffrorna från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.
  • Under vecka 27 och 28 hade Sverige 0.19 dödsfall per en miljon invånare.
  • "Det är en spegling av vi har nått väldig hög vaccinationstäckning i de grupper som har störst risk att gå bort, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.