”Katastrofala följder”

Färre humlor och bin hotar framtidens bärskörd

1:47 min
  • Det verkar bli färre viktiga pollinatörer så som humlor och vilda bin i våra skogar, något som på sikt kan hota de svenska bärens framtid.
  • Anne-Maarit Hekkala vid SLU driver ett forskningsprojekt där de bland annat räknar blommor från blåbär och lingon och olika pollinerande insekter. 
  • ”De bär vi har; blåbär, lingon och hjortron är beroende av insektspollination, blir det brist av insekter så blir det inga bär.”, säger hon.