Malmö

Färre incidenter med hot och våld på Migrationsverket

1:16 min
  • Antalet anmälda incidenter om hot och våld på Migrationsverket har minskat kraftigt de senaste åren.
  • År 2017 rapporterade Migrationsverket i Malmö 88 incidenter, förra året var det bara 13 – och fram till den 23:e mars i år hade endast en incident anmälts. 
  • Faktorer som minskat söktryck och utbildning i att förebygga hotfulla situationer kan vara några av anledningarna bakom minskningen.