Arbetsmarknad

Färre sommarjobb till unga

1:16 min
  • Alla kommuner i Värmland kommer att erbjuda sommarjobb till skolungdomar, men antalet platser blir färre än normalt.
  • Att regeringen skjutit till extra pengar för sommarjobb löser i de flesta fall inte svårigheterna att hitta fler lämpliga sommarjobb för ungdomarna.
  • Säffle är en av få kommuner som lyckats med uppgiften att öka antalet feriepraktikplatser för ungdomar.