KRIGET I UKRAINA

Färre ukrainska flyktingar än väntat – så fördelas de till länets kommuner

2:04 min
  • Det kommer färre ukrainska flyktingar till Sverige än vad som tidigare förväntats. Migrationsverkets senaste prognos visar på 50 000 totalt under helåret.

  • Det innebär att inte lika många flyktingar behöver anvisas direkt till kommunerna från 1 juli.

  • Ragunda, som redan välkomnat ett stort antal flyktingar i relation till sin befolkning, får det minsta antalet av kommunerna i länet, 16 personer.

Enligt Migrationsverkets förslag kommer kommunerna själva att behöva ordna fram boende och ta emot totalt 23 500 ukrainska flyktingar i år, varav 438 till länet. Östersund kommer ta emot knappt hälften och övriga kommuner resterande flyktingar.

Enligt Migrationsverket har större hänsyn tagits till antalet nyanlända och skyddsbehövande som redan vistas i kommunerna och mindre till arbetsmarknadsförutsättningarna när man bestämt fördelningen.

Fördelning Jämtlands län:
Ragunda: 16
Bräcke: 25
Krokom: 68
Strömsund: 50
Åre: 35
Berg: 18
Härjedalen: 34
Östersund: 192