KRIGET I UKRAINA

Färre ukrainska flyktingar till Sverige än väntat

1:55 min
  • Utvecklingen av kriget i Ukraina har gjort att huvudscenariot över hur många flyktingar som skulle komma till Sverige har omprövats.

  • Hittills har cirka 40 000 ukrainare sökt skydd i Sverige, men återvandringsgraden har varit svår att uppskatta.

  • ”Nu tror vi på 50 000 för helåret och i det ligger också att vi har en bedömning på att ungefär 5 000 som har kommit hit väljer att återvända”, säger Magnus Önnestig, som är avdelningschef för Migrationsverkets nationella operativa avdelning.